OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "JACEK" 

ul.Piłsudskiego 9, 08-110 Siedlce 

 Tel.: (25) 644-13-24 | 607-441-324 | 695-441-324

Ośrodek Szkolenia Kierowców "JACEK" jako jeden z nielicznych w Polsce otrzymał akredytację Kuratorium Oświaty w Warszawie na prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).