OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "JACEK" 

ul.Piłsudskiego 9, 08-110 Siedlce 

 Tel.: (25) 644-13-24 | 607-441-324 | 695-441-324

   

Kategoria D prawa jazdy uprawnia do kierowania:

 autobusem;

 zespołem pojazdów złożonym z autobusu oraz z przyczepy lekkiej (do 750kg DMC);

 pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

 ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej (do 750kg dmc) (tylko na terytorium RP).

Osoba ubiegająca się o tę kategorię prawa jazdy musi mieć ukończone 24 lata oraz posiadać już uprawnienia kategorii B.