OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "JACEK" 

ul.Piłsudskiego 9, 08-110 Siedlce 

 Tel.: (25) 644-13-24 | 607-441-324 | 695-441-324

   

Kategoria B1 prawa jazdy uprawnia do kierowania:

 czterokołowcem (pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków, z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza: w przypadku przewozu rzeczy 550 kg, w przypadku przewozu osób 400 kg)

 pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Wymagany wiek to 16 lat (przed ukończeniem 18 roku życia, konieczna pisemna zgoda rodziców).