OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "JACEK" 

ul.Piłsudskiego 9, 08-110 Siedlce 

 Tel.: (25) 644-13-24 | 607-441-324 | 695-441-324

Licencja kierowcy do prowadzenia i obsługi pojazdu

Do prowadzenia lub obsługi pojazdu transportującego gatunki: domowych nieparzystokopytnych, bydła, owiec, kóz, świń, drobiu uprawione są jedynie osoby posiadające licencję.

Podczas transportu zwierząt licencja powinna być dostępna w oryginale dla organów kontroli. Licencję dla kierowcy, podobnie jak zezwolenie dla przewoźnika, wydaje powiatowy lekarz weterynarii. Licencja jest wydawana imiennie na kierowcę.

 

ZAPRASZAMY !!!