OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "JACEK" 

ul.Piłsudskiego 9, 08-110 Siedlce 

 Tel.: (25) 644-13-24 | 607-441-324 | 695-441-324

Świadectwo kwalifikacji zawodowej

Prowadzimy obowiązkowe kursy kwalifikacyjne i szkolenia okresowe dla kierowców zawodowych wykonujących przewóz drogowy osób lub rzeczy.

 

Kierowca wykonujący przewóz drogowy ma obowiązek uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej oraz wymagany wpis w prawo jazdy po szkoleniu w zakresie:

 Kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej

 Kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej

 Kwalifikacji wstępnej

 Szkolenia okresowego kierowców zawodowych

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!